29 marca 2021

Anna Domin

Mamy kolejną wygraną z bankiem Santander Bank Polska S.A. !

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie:  (Przewodniczący: sędzia Monika Włodarczyk, Protokolant: starszy sekretarz sądowy Arkadiusz Połaniecki)  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. uznał umowę kredytową za nieważna i zasądził: od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na […]

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie:  (Przewodniczący: sędzia Monika Włodarczyk, Protokolant: starszy sekretarz sądowy Arkadiusz Połaniecki)  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. uznał umowę kredytową za nieważna i zasądził:

  • od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz naszych klientów kwotę 326.060,84 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 264.091,87 zł od dnia 20 lipca 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 61.968,97 zł  od dnia 2 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;
  • od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz klientów kwotę 12.879,91 zł  tytułem zwrotu kosztów postępowania;
  • nakazuje zwrócić powodom ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 484,09 zł  tytułem niewykorzystanej zaliczki;
  • nakazuje zwrócić Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 284,89 zł

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.