Mamy kolejną wygraną z bankiem Santander Bank Polska S.A. ! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

29 marca 2021

Anna Domin

Mamy kolejną wygraną z bankiem Santander Bank Polska S.A. !

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie:  (Przewodniczący: sędzia Monika Włodarczyk, Protokolant: starszy sekretarz sądowy Arkadiusz Połaniecki)  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. uznał umowę kredytową za nieważna i zasądził:

  • od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz naszych klientów kwotę 326.060,84 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 264.091,87 zł od dnia 20 lipca 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 61.968,97 zł  od dnia 2 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;
  • od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz klientów kwotę 12.879,91 zł  tytułem zwrotu kosztów postępowania;
  • nakazuje zwrócić powodom ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 484,09 zł  tytułem niewykorzystanej zaliczki;
  • nakazuje zwrócić Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ze środków Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 284,89 zł

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.