17 września 2021

Anna Domin

Kolejna wygrana z bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie: przewodniczący: SSO Małgorzata Dubinowicz – Motyk po rozpoznaniu w dniu 10 września 2021 roku  na rozprawie sprawy  przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku  uznał, że umowa kredytu waloryzowanego Ge Money Bank S.A. z 2007 r. jest nieważna i zasądził od pozwanego […]

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie: przewodniczący: SSO Małgorzata Dubinowicz – Motyk
po rozpoznaniu w dniu 10 września 2021 roku  na rozprawie sprawy  przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku  uznał, że umowa kredytu waloryzowanego Ge Money Bank S.A. z 2007 r. jest nieważna i zasądził od pozwanego kwotę 245 123,13zł.

Zasądził również od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 245 123,13zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 września 2021 roku do dnia zapłaty, a także zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 11834zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.