Kolejna wygrana z bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie: przewodniczący: SSO Małgorzata Dubinowicz – Motyk
po rozpoznaniu w dniu 10 września 2021 roku  na rozprawie sprawy  przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku  uznał, że umowa kredytu waloryzowanego Ge Money Bank S.A. z 2007 r. jest nieważna i zasądził od pozwanego kwotę 245 123,13zł.

Zasądził również od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 245 123,13zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 września 2021 roku do dnia zapłaty, a także zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 11834zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Santander Bank Polska
Następny wpis
Wygrana przeciwko Getin Noble Bank
Menu