Kolejna wygrana przeciwko Raiffeisen Bank!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie, Przewodniczący: Sędzia del. Stanisław Zabłocki
Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Pielak po rozpoznaniu 9 marca 2021 r. w Warszawie na rozprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu  uznał umowę kredytową za nieważną i zasądził na rzecz naszego klienta od Banku Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu  kwotę 229.397,26 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 23 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty, a także  kwotę 63.051,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 26 października 2019 r. do dnia zapłaty.
Bank jest zobligowany również do zapłacenia kwoty 11.817 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.817 zł  tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Poprzedni wpis
Sprawy kredytów frankowych a skuteczność państwa demokratycznego
Następny wpis
Wygrana przeciwko Raiffeisen Bank International AG!
Menu