19 listopada 2020

Anna Domin

Kolejna wygrana naszej Kancelarii, w procesie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny uznał umowę kredytową,  indeksowaną do CHF za nieważną – Sygn. akt III C 449/18. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 226 927,29 PLN jako zwrot wszystkich zapłaconych przez kredytobiorcę rat na rzecz Banku, stosując tzw. teorię dwóch kondykcji.Oprócz 100% wygranej i unieważnienia umowy kredytowej, bank będzie musiał zapłacić […]

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny uznał umowę kredytową,  indeksowaną do CHF za nieważną – Sygn. akt III C 449/18.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 226 927,29 PLN jako zwrot wszystkich zapłaconych przez kredytobiorcę rat na rzecz Banku, stosując tzw. teorię dwóch kondykcji.
Oprócz 100% wygranej i unieważnienia umowy kredytowej, bank będzie musiał zapłacić odsetki od zasądzonej kwoty- na ten moment wynoszą one ponad 35 000,- PLN

Dla naszego klienta jest to bardzo dobry wyrok, ponieważ jeśli ten wyrok się uprawomocni klient nie tylko uwolni się od kredytu,  ale również Bank będzie musiał zapłacić odsetki od zasądzonej kwoty.

Frankowicze bardzo często odwlekają w czasie decyzję wejścia na drogę sądową. Obawiają się tego, że proces będzie trwał w nieskończoność, czekają na właściwy moment. W przypadku naszego Klienta, wystarczyły 3 lata aby uwolnić się od zadłużenia na poziomie 226 927, 29 PLN.
Korzyść dla klienta jest oczywista. Podsumowując – droga sądowa się opłaca, a im szybciej zdecyduje się na złożenie pozwu tym większe odsetki od zasądzonej kwoty otrzymasz.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, bankowi przysługuje apelacja.
Sprawę prowadził, Eekspert w zakresie pomocy Frankiewiczom, Radca Prawny Michał Tomasiak z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.