Kolejna wygrana naszej Kancelarii przeciwko Bank Millennium S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

21 kwietnia 2021

Anna Domin

Kolejna wygrana naszej Kancelarii przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny uznał, że umowa kredytu waloryzowanego  jest nieważna. Po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie zasądził następujące kwoty: od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki  kwotę 84 […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny uznał, że umowa kredytu waloryzowanego  jest nieważna.

Po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie zasądził następujące kwoty:
od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki  kwotę 84 378,82 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
– od kwoty 77 835,36 (siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć 36/100) złotych od dnia 28 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty;
– od kwoty 6 543,46 (sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy 46/100) złotych od dnia 6 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;

Obciążył kosztami postępowania w 78% pozwanego Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, a powódkę w 22%, których szczegółowe wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.