Czy wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej jest możliwe? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

24 kwietnia 2020

Anna Domin

Czy wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej jest możliwe?

Wysłanie przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę drogą elektroniczną będzie skuteczne oraz niewadliwe, pod warunkiem, że takie oświadczenie zostanie opatrzone (podpisane) kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy – pisze radca prawny Paweł Kowalski dla portalu prawo.pl.

Wypowiedzenie umowy o pracę mailem

Wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej jest możliwe. Obecnie, w dobie postępującej informatyzacji, coraz więcej kwestii prawnych jest regulowanych przez przepisy dotyczące elektronicznej wymiany dokumentów i komunikacji elektronicznej.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca może skorzystać z formy elektronicznej, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych. Zgodnie z Kodeksem pracy, wypowiedzenie umowy o pracę powinno być złożone na piśmie, a w przypadku wypowiedzenia przez pracownika, powinno być podpisane własnoręcznie.

Możliwość złożenia wypowiedzenia umowy o pracę w formie elektronicznej

Jednakże, Kodeks pracy przewiduje również możliwość złożenia wypowiedzenia umowy o pracę w formie elektronicznej, pod warunkiem, że będzie ona złożona zgodnie z wymogami dotyczącymi podpisu elektronicznego. Wymogi te są określone w ustawie o podpisie elektronicznym oraz w ustawie o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej.

Aby wypowiedzenie umowy o pracę złożone w formie elektronicznej miało moc prawną, musi być ono opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymogi prawa, tj. musi spełniać wymagania co do rodzaju i siły podpisu, uwierzytelnienia podpisującego, ochrony integralności dokumentu itp. Pracodawca musi również mieć pewność, że wypowiedzenie zostało przekazane do odbiorcy, np. przez umieszczenie wypowiedzenia w odpowiednim systemie informatycznym i wysłanie potwierdzenia odbioru.

Podsumowując, wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej jest możliwe, ale musi spełnić określone wymogi formalne, zgodnie z przepisami prawa.

Zachęcamy do lektury całego artykułu przygotowanego przez eksperta kancelarii Rachelski & Wspólnicy.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/kiedy-wypowiedzenie-o-prace-w-formie-elektronicznej-jest-mozliwe,499665.html

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami: rachelski.pl/kontakt/ 

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.