17 grudnia 2021

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z Millennium Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 17 stycznia 2022 r. w Warszawie na rozprawie przeciwko Bankowi Millennium spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 3 listopada 2020 r., sygn. akt III C 449/18 uznał umowę kredytową za nieważną

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 17 stycznia 2022 r. w Warszawie na rozprawie przeciwko Bankowi Millennium spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 3 listopada 2020 r., sygn. akt III C 449/18 uznał umowę kredytową za nieważną