7 kwietnia 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny na rozprawie przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę  na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r., sygn. akt I C 1100/18 uznał umowę kredytową za nieważną, tym samym nasz klient został uwolniony od kredytu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny na rozprawie przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o zapłatę  na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r., sygn. akt I C 1100/18 uznał umowę kredytową za nieważną, tym samym nasz klient został uwolniony od kredytu.