Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A. – umowa nieważna! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

15 listopada 2021

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A. – umowa nieważna!

Prawomocna przegrana mBank S.A. – umowa nieważna. 1 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 474/21) w składzie Edyta Jefimko, po naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 kwietnia 2021 r. (II C 413/18 w składzie SSO Eliza Kurkowska) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBank S.A. z 2008 r. […]

Prawomocna przegrana mBank S.A. – umowa nieważna.

1 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 474/21) w składzie Edyta Jefimko, po naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 kwietnia 2021 r. (II C 413/18 w składzie SSO Eliza Kurkowska) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBank S.A. z 2008 r. jest nieważna.   

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę, tytułem nieważności umowy kredytu tj. kwotę 135 361,20 PLN z odsetkami od 3 listopada 2021 r., uznając że sprawę wygrali kredytobiorcy w całości. Kredytobiorcy zostali ponadto uwolnieni od zadłużenia wynoszącego ponad 300 000,00 złotych, które  przewyższało na dzień wyroku Sądu Apelacyjnego kwotę pierwotnie udzielonego im kredytu.

Sąd Apelacyjny jako niezależną przesłankę nieuczciwości klauzul uznał też brak dostatecznego rozeznania kredytobiorców co do ryzyka kursowego, co było już wynikiem oceny materiału dowodowego, który przedstawiliśmy w sprawie.
Wszystkie powyższe zabiegi sprawiły, że na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasi klienci czekali 3,5 roku.

Wyrok jest prawomocny.