Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

2 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa  przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 r., sygn. akt II C 647/18 uznaje umowę między Bankiem, a naszym klientem za nieważną. Tym samym nasz klient zostaje uwolniony od kredytu. 

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.