2 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa  przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 r., sygn. akt II C 647/18 uznaje umowę między Bankiem, a naszym klientem za nieważną. Tym samym nasz klient zostaje uwolniony […]

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa  przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 r., sygn. akt II C 647/18 uznaje umowę między Bankiem, a naszym klientem za nieważną. Tym samym nasz klient zostaje uwolniony od kredytu.