Wygrany Prawomocny wyrok z ING Bank Śląski - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

13 grudnia 2021

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z ING Bank Śląski

Prawomocna przegrana ING Bank Śląski – umowa nieważna     

13 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym (bez rozprawy) Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 312/21) w składzie SSA Piotr Łakomiak oddalił w całości apelację Banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego z  3 grudnia 2020 r., sygn. akt  II C 1091/19 (SSO Anna Bogaczyk-Żyłka) uznając, że odsetki od roszczenia głównego należą się od całego okresu objętego procesem tj. od daty 30 marca 2019 r. (data otrzymania przez Bank wezwania do zapłaty).

Wyrok jest bardzo korzystny dla kredytobiorców, ponieważ Sąd Apelacyjny uznał umowę za nieważną w całości.
Ponadto Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę, tytułem nieważności umowy kredytu tj. kwotę 582 638,20 zł oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy dają kwotę prawie kolejnych 100 000,00 zł, uznając że sprawę wygrali kredytobiorcy w całości również w postępowaniu apelacyjnym. Kredytobiorcy zostali ponadto uwolnieni od zadłużenia w CHF na poziomie 140 000,00 PLN.  Wszystkie powyższe zabiegi sprawiły, że na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasi klienci czekali niecałe 2 lata od daty wpływu sprawy do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Wyrok jest prawomocny.

 

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.