Wygrany Prawomocny wyrok z Getin Noble Bank S. A - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

25 maja 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z Getin Noble Bank S. A

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Getin Noble Bank S. A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2021r., sygn. akt XXV C 1047/18, uznał umowę kredytową  na nieważną.    

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Getin Noble Bank S. A. z siedzibą w Warszawie
o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2021r., sygn. akt XXV C 1047/18, uznał umowę kredytową  na nieważną.

wyrok prawomocny