Wygrany Prawomocny wyrok z Getin Noble Bank S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy na rozprawie przeciwko Getin Noble Bank S. A. z siedzibą w Warszawie
o zapłatę na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
z dnia 6 października 2020 r., sygn. akt I C 3695/17 oddalił apelację i tym samym uznał umowę za nieważną.

wyrok Getin Noble Bank S. A.

 

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z PKO Bank Polski
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Menu