Wygrany Prawomocny wyrok z Bank Millennium S.A. – umowa nieważna! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

1 grudnia 2021

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z Bank Millennium S.A. – umowa nieważna!

Prawomocna przegrana Bank Millennium S.A. – umowa nieważna 1 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 457/21) w składzie Roman Dziczek, po naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 kwietnia 2021 r. (XXIV C 483/18) w zakresie oddalenia roszczeń przedawnionych z tytułu nieważności umowy kredytu (kwoty spłacane w latach 2005-2008) […]

Prawomocna przegrana Bank Millennium S.A. – umowa nieważna

1 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 457/21) w składzie Roman Dziczek, po naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 kwietnia 2021 r. (XXIV C 483/18) w zakresie oddalenia roszczeń przedawnionych z tytułu nieważności umowy kredytu (kwoty spłacane w latach 2005-2008) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego Bank Millennium S.A. z 2005 r. jest nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz powoda dochodzoną kwotę, tytułem nieważności umowy kredytu tj. kwotę 107 689,31 zł (uwzględniając apelację powoda co do roszczeń przedawnionych kredytobiorcy tj. kwoty 23 310,49 zł). Kredytobiorca został ponadto uwolniony od zadłużenia wynoszącego ponad 200 000,00 złotych (przy kapitale wypłaconym w wysokości 130 000,00 zł), które  niemal rażąco przewyższało na dzień wyroku Sądu Apelacyjnego kwotę wypłaconego kredytu.  Wprawdzie zasądzona kwota jest obwarowywana warunkiem zwrotu kapitału, jednak jest to czysta formalność ponieważ kapitał ten został już Bankowi zwrócony z nadwyżką w ramach dalszych spłat kredytu (w trakcie procesu)

Wszystkie powyższe zabiegi sprawiły, że na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasz klient czekał 3,5 roku.

Wyrok jest prawomocny.