30 września 2021

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 września 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r., sygn. akt I C 686/20 uznał umowę za […]

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 września 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy
przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r., sygn. akt I C 686/20 uznał umowę za nieważną.