29 listopada 2021

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. – umowa nieważna!

Prawomocna przegrana mBank S.A. – umowa nieważna! 17 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 6/20) w składzie SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBank S.A. z 2008 r. jest nieważna.   Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę, tytułem nieważności umowy kredytu tj. kwotę ponad 390 000,00 PLN, […]

Prawomocna przegrana mBank S.A. – umowa nieważna!

17 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 6/20) w składzie SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBank S.A. z 2008 r. jest nieważna.  

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę, tytułem nieważności umowy kredytu tj. kwotę ponad 390 000,00 PLN, że sprawę wygrali kredytobiorcy w całości. Kredytobiorcy zostali ponadto uwolnieni od zadłużenia wynoszącego ok. 650 000,00 złotych, które o prawie sto tysięcy przewyższała na dzień wyroku Sądu Apelacyjnego kwotę pierwotnie udzielonego im kredytu.

Sąd Apelacyjny jako niezależną przesłankę nieuczciwości klauzul uznał też brak dostatecznego rozeznania kredytobiorców co do ryzyka kursowego, co było już wynikiem oceny materiału dowodowego, który przedstawiliśmy w sprawie.
Wszystkie powyższe zabiegi sprawiły, że na uwolnienie się od nielimitowanego kwotowo kredytu nasi klienci czekali 4 lata.

Wyrok jest prawomocny.