29 września 2021

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: przewodniczący: Sędzia SA Ewa Kaniok po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2021 r. sprawy z powództwa naszego klienta przeciwko Getin Noble Bank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa […]

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: przewodniczący: Sędzia SA Ewa Kaniok
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2021 r. sprawy z powództwa naszego klienta
przeciwko Getin Noble Bank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt I C 824/17
orzeka:
1. oddala apelację;
2. zasądza od Getin Noble Bank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz klientki kwotę 11.250 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.