Wygrana z Bankiem PKO BP - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

7 lipca 2022

Anna Domin

Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie o zapłatę i ustalenie ważności umowy, uznał umowę miedzy naszymi klientami a Bankiem za nieważną. Zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów kwotę 33 884,19 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 maja 2022r. do dnia zapłaty.

To pokazuje, że uwolnienie od kredytu jest możliwe – wystarczy tylko podjąć decyzję. Zacząć już dzisiaj  i zgłosić się do profesjonalnego partnera. Wystarczy wiedzieć o tysiącach spraw prowadzonych w sądach, które rozstrzygały się zgodnie z wolą frankowicza, aby się zdecydować na pozwanie banku. Tym co powinno przekonać do podjęcia decyzji wejścia na drogę sądową  jest bardzo wysoka skuteczność wygrywania z bankami, stabilne linie orzecznicze, spójna wizja orzekania sądów w sprawach o kredyty frankowe. N

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.