Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny  po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu łączącej powódkę  ze stroną pozwaną. Uznał zatem umowę między klientką a Bankiem za nieważną. Zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki  kwotę 77.586,22 zł oraz 38.318,34 CHF – wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od powyższych kwot od dnia 22 września 2022 r. do dnia zapłaty.

wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem BOŚ
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Santander Bank
Menu