Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy naszą klientką a Bankiem Millennium  – a tym samym uznał umowę za nieważną.
Zasądził od Banku Millennium na rzecz naszej klientki  kwotę 445.365,78  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
-od kwoty 439.618,34 zł od dnia 23 stycznia 2020r. do dnia zapłaty,
-od kwoty 5.747,44 zł od dnia 12 października 2021r. do dnia zapłaty;
wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bank BPH
Następny wpis
Unieważnienie umowy czy też jej odfrankowanie? Które wyjście jest lepsze dla kredytobiorcy?
Menu