15 lipca 2022

Anna Domin

Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium ustalił, że umowa między Bankiem ,a naszymi klientami jest nieważna. To pozwoliło naszemu klientowi uwolnić się od toksycznego kredytu. Ponadto sąd zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów łącznie kwotę 294 361,46 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 lipca […]

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium ustalił, że umowa między Bankiem ,a naszymi klientami jest nieważna. To pozwoliło naszemu klientowi uwolnić się od toksycznego kredytu. Ponadto sąd zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów łącznie kwotę 294 361,46 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 lipca 2022 roku do dnia zapłaty.
To pokazuje, że po mimo okresu wakacyjnego, say działają i rozpatrują sprawy Frankowiczów. Prawie 100% spraw kończy się unieważnieniem umowy między Bankiem i klientami co oznacza, że jedyną słuszną drogą do tego aby uwolnić się od kredytu w CHF.
wyrok w sprawie frankowej z Bankiem Millenium