Wygrana z Bankiem BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

13 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrana z Bankiem BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Bankowi BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku uznał umowę za nieważną i zasądził od Banku BPH  łącznie na rzecz powodów 331 874,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty,

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Bankowi BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku uznał umowę za nieważną i zasądził od Banku BPH  łącznie na rzecz powodów 331 874,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty,
wyrok z Bankiem BPH