Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy  przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
ustalił, że umowa zawarta miedzy Bankiem a naszymi klientami jest nieważna. Zasądził od Banku BPH S.A.  na rzecz powodów kwoty po 153.268,36 złotych oraz po 34.456,34 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 8 maja 2021 roku do dnia zapłaty.

 

 

 

Poprzedni wpis
Jakie dokumenty związane z tzw. kredytem frankowym trzeba zebrać przed pójściem do sądu?
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Millennium S.A.
Menu