Wygrana z Bankiem BPH S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

23 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy  przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
ustalił, że umowa zawarta miedzy Bankiem a naszymi klientami jest nieważna. Zasądził od Banku BPH S.A.  na rzecz powodów kwoty po 153.268,36 złotych oraz po 34.456,34 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 8 maja 2021 roku do dnia zapłaty.

 

 

 

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.