23 czerwca 2022

Anna Domin

Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy  przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku ustalił, że umowa zawarta miedzy Bankiem a naszymi klientami jest nieważna. Zasądził od Banku BPH S.A.  na rzecz powodów kwoty po 153.268,36 złotych oraz po 34.456,34 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy  przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
ustalił, że umowa zawarta miedzy Bankiem a naszymi klientami jest nieważna. Zasądził od Banku BPH S.A.  na rzecz powodów kwoty po 153.268,36 złotych oraz po 34.456,34 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 8 maja 2021 roku do dnia zapłaty.