Wygrana z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

29 listopada 2021

Anna Domin

Wygrana z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej łączącej powódkę z pozwanym. Tym samym uznał, że umowa jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 85.950,84 zł  oraz kwotę 26.397,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 27 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty a także od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.