12 maja 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2022 r. w Warszawie sprawy z przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytową za nieważną. Zasądził od  Banku na rzecz naszego klienta  kwotę 267.589,03  złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08/12/2020 roku do dnia […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2022 r. w Warszawie sprawy z przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytową za nieważną. Zasądził od  Banku na rzecz naszego klienta  kwotę 267.589,03  złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08/12/2020 roku do dnia zapłaty.To pokazuje, że warto iść do sądu, na ten moment wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

WYROK Z BANKIEM SANTANDER