8 lutego 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Santander Bank Polska uznał, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził od  Santander Bank Polska łącznie na rzecz naszego klienta kwoty: 230 913, 41 zł  oraz 94 790, 87 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Santander Bank Polska uznał, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził od  Santander Bank Polska łącznie na rzecz naszego klienta kwoty: 230 913, 41 zł  oraz 94 790, 87 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.  Zasądził również  od Banku z  łącznie na rzecz klienta kwotę 11 834 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu.