Wygrana przeciwko Santander Bank Polska - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

8 lutego 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy przeciwko Santander Bank Polska uznał, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził od  Santander Bank Polska łącznie na rzecz naszego klienta kwoty: 230 913, 41 zł  oraz 94 790, 87 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.  Zasądził również  od Banku z  łącznie na rzecz klienta kwotę 11 834 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.