Wygrana przeciwko PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie uznał umowę za nieważną. Zasądził od PKO Banku Polskiego na rzecz naszego klienta  kwotę 717 372,14 zł oraz 95,95 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 28 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny Bankowi przysługuje apelacja.

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Santander Bank Polska
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Millennium Bank
Menu