7 grudnia 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko ING Bankowi Śląski

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 listopada 2021r. w Katowicach sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu Spółce Akcyjnej w Katowicach uznał umowę kredytu waloryzowanego za nieważną.  I zasadził na rzecz naszego klienta  od pozwanego ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej w Katowicach następujące kwoty: a) 53.094 ,00  CHF […]

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 listopada 2021r. w Katowicach
sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu Spółce Akcyjnej w Katowicach uznał umowę kredytu waloryzowanego za nieważną. 
I zasadził na rzecz naszego klienta  od pozwanego ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej w Katowicach następujące kwoty:
a) 53.094 ,00  CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot w tym  16.464,09 CHF od 12 czerwca 2020r do dnia zapłaty ,  36.629,91 od 11 sierpnia 2021 r do dnia zapłaty.
b. 62.657,30 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 12 czerwca 2020r do dnia zapłaty.