22 września 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie, przewodniczący: sędzia Paweł Krekora, protokolant: sekretarz sądowy Dorota Wolicka po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko  Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie uznał umowę za nieważną i zasądził  od pozwanego na rzecz powódki kwotę 312 488,97 […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie, przewodniczący: sędzia Paweł Krekora, protokolant: sekretarz sądowy Dorota Wolicka po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko  Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie uznał umowę za nieważną i zasądził  od pozwanego na rzecz powódki kwotę 312 488,97 zł za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powódkę na rzecz pozwanego kwoty 578 000 zł, a także  zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8 600,92 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu.