27 września 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko BPH Spółka Akcyjna

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: przewodniczący Sędzia Ewa Tomczyk,protokolant sekr. sąd. Dorota Piątek  po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim  na rozprawie sprawy zprzeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Gdańsku  uznał umowę kredytu waloryzowanego za nieważną.  Zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku […]

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: przewodniczący Sędzia Ewa Tomczyk,
protokolant sekr. sąd. Dorota Piątek  po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim  na rozprawie sprawy z
przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Gdańsku  uznał umowę kredytu waloryzowanego za nieważną. 

Zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powodów kwoty: po 305.038,47  oraz po 13.075  franków szwajcarskich wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę po 5.917,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.