Wygrana przeciwko Bank Millennium S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

30 kwietnia 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy  przeciwko pozwanemu Bankowi Millennium S.A. w Warszawie orzekł, że umowa między Bankiem a naszym klientem jest nieważna. Zasądził  od pozwanego Banku  na rzecz powoda kwotę 777.043,74  złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.