30 kwietnia 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy  przeciwko pozwanemu Bankowi Millennium S.A. w Warszawie orzekł, że umowa między Bankiem a naszym klientem jest nieważna. Zasądził  od pozwanego Banku  na rzecz powoda kwotę 777.043,74  złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od […]

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy  przeciwko pozwanemu Bankowi Millennium S.A. w Warszawie orzekł, że umowa między Bankiem a naszym klientem jest nieważna. Zasądził  od pozwanego Banku  na rzecz powoda kwotę 777.043,74  złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty.