Wygrana naszej Kancelarii przeciwko Deutsche Bank - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

20 października 2021

Anna Domin

Wygrana naszej Kancelarii przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  w dniu 6 października 2021 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko Deutsche Bankowi Polska Spółka Akcyjna w Warszawie zasądza od pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 355.641,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia […]

Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  w dniu 6 października 2021 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko Deutsche Bankowi Polska Spółka Akcyjna w Warszawie zasądza od pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 355.641,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty i  zasądza od pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

wyrok frankowy