11 maja 2021

Anna Domin

Umowa nieważna z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Barbara Pyz-Kędzierska,  Protokolant: Ewa Pigul po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 r. przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej uznał umowę za nieważna. Zasądził również na rzecz naszego klienta kwotę 250 795,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie […]

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Barbara Pyz-Kędzierska,  Protokolant: Ewa Pigul
po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 r. przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej uznał umowę za nieważna. Zasądził również na rzecz naszego klienta kwotę 250 795,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 lutego 2020 r. do dnia zapłaty oraz  zasądził od Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej  kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.