Umowa nieważna z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

11 maja 2021

Anna Domin

Umowa nieważna z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Barbara Pyz-Kędzierska,  Protokolant: Ewa Pigul
po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 r. przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej uznał umowę za nieważna. Zasądził również na rzecz naszego klienta kwotę 250 795,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 lutego 2020 r. do dnia zapłaty oraz  zasądził od Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej  kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.