15 lipca 2021

Anna Domin

Umowa nieważna przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w następującym składzie: przewodniczący: Sędzia Anna Zalewska, protokolant: sekretarz sądowy Marek Dobrogojski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2021 r. w Warszawie  przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA w Warszawie orzekł, że umowa jest nieważna. Zasądził od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie na […]

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w następującym składzie: przewodniczący: Sędzia Anna Zalewska, protokolant: sekretarz sądowy Marek Dobrogojski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2021 r. w Warszawie  przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA w Warszawie orzekł, że umowa jest nieważna. Zasądził od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie na rzecz powódki kwotę:
– 103.010,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty,a także 17.033,95 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty. Zasądził od pozwanego na rzecz powódek koszty procesu, szczegółowe rozstrzygnięcie  pozostawiając w tej mierze referendarzowi sądowemu tut. sądu.