Źródło: gazetaprawna.pl Data: 28 marca 2009 Każdy zawodnik biorący udział w sportach kontaktowych musi się liczyć z tym, że za spowodowanie kontuzji u przeciwnika może ponieść odpowiedzialność prawną. Piłkarze i koszykarze muszą się liczyć z tym, że za brutalny faul mogą odpowiadać przed sądem. Jeżeli w wyniku naruszenia przepisów gry spowodują kontuzję u rywala, to mogą później zostać przez niego pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli sąd uzna, że działanie było celowe i miało wyeliminować przeciwnika z gry, to pokrycie kosztów leczenia może okazać się najmniejszą konsekwencją agresywnej gry. W przypadku, gdy faul będzie na tyle niebezpieczny, że będzie zagrożone życie innego sportowca, to wówczas może być zastosowana procedura karna. Maksymalnie za taki czyn sąd może orzec karę 10 lat pozbawienia wolności. Odszkodowanie za faul – Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego ciężar udowodnienia, że zaistniały przesłanki uzasadniające powstanie odpowiedzialności cywilnej zawodnika, spoczywa na poszkodowanym zawodniku – mówi Andrzej Kostów, prawnik w kancelarii Rachelski & Wspólnicy. Przyznaje jednak, że tego rodzaju dochodzenie przed sądem odszkodowania jest trudne. Związane jest to m.in. z tym, że piłka nożna czy koszykówka są sportem kontaktowym. W takich dyscyplinach ryzyko odniesienia kontuzji na skutek nieprzepisowych zagrań rywali jest elementem rywalizacji sportowej i musi być uwzględnianie przez każdego zawodnika. Andrzej Kostów zaznacza, że podstawą odpowiedzialności za spowodowanie kontuzji jest art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. – Przesłankami warunkującymi powstanie odpowiedzialności cywilnej piłkarza są: zdarzenie powodujące kontuzję w postaci nieprzepisowego zagrania, szkoda związana z odniesioną przez innego zawodnika kontuzją oraz istnienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy wskazanymi powyżej okolicznościami – mówi Andrzej Kostów. Podkreśla on, że nie można zakładać, iż każde zagranie zawodnika wykraczające poza przyjęte reguły gry w piłkę nożną czy koszykówkę, które skutkuje powstaniem kontuzji u innego uczestnika rywalizacji sportowej, będzie stanowiło podstawę odpowiedzialności cywilnej piłkarza dopuszczającego się przekroczenia przepisów gry.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.