Więcej pracy dla prawników

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na usługi prawne szczególnie dotyczące nieruchomości Działające na rynku kancelarie zamierzają zatrudnić kolejnych prawników Prawnicy chcą prowadzić kancelarie w formie spółek kapitałowych

W zrasta zapotrzebowanie na usługi prawne w Polsce. Powodem tego są coraz bardziej skomplikowane stosunki między podmiotami.

– Ostatnio dosyć często zmieniają się przepisy. Niekiedy są one bardzo skomplikowane, w związku z czym pomoc prawnika jest nieunikniona – mówi Paweł Rosiński, adwokat z Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy zrzeszonej w ConsortioLex.

Nieruchomości, własność intelektualna

Wzrost popytu na usługi prawne potwierdzają badania przeprowadzone w październiku przez Wolters Kluwer Polska oraz Instytut Badania Opinii IPSOS wśród sześćdziesięciu partnerów największych kancelarii prawniczych w Polsce. Z badań wynika, że największe ożywienie występuje na rynku nieruchomości. W szczególności wzrasta popyt na usługi doradcze związane z obrotem gruntami i lokalami. Wiele kancelarii odnotowuje także wzrost liczby spraw związanych z własnością intelektualną i przemysłową, gospodarczych sporów sądowych, obsługą fuzji i przejęć oraz obsługą prawną pozyskiwania kapitału.

– Właściciele firm mają coraz więcej problemów z załatwianiem spraw w urzędach, w KRS-ie czy z przygotowaniem umów z innymi przedsiębiorcami. Po pomoc prawników coraz częściej sięgają małe i średnie przedsiębiorstwa, które ostatnio nie boją się ponoszenia stałych kosztów takiej obsługi – mówi Amadeusz Krawczyk, dyrektor Koksztys Kancelarii Prawa Gospodarczego we Wrocławiu.

Połowa ankietowanych prawników przewiduje, że w ciągu najbliższego roku utrzyma się dotychczasowe tempo wzrostu popytu na usługi prawnicze, zaś w co trzeciej kancelarii ma on nawet wzrosnąć. Ceny usług w najbliższym czasie utrzymają się na dotychczasowym poziomie.

Brakuje specjalistów

Chociaż w Polsce zawód adwokata i radcy prawnego wykonuje coraz więcej osób (w 2006 roku o 1,5 tys. więcej niż w 2003 roku), to nie powinni oni narzekać na brak zleceń. Większość partnerów kancelarii biorących udział w badaniu stwierdziła, że w najbliższym czasie będą tworzyli nowe miejsca pracy dla doświadczonych konsultantów prawnych, radców i adwokatów. Widzą oni jednak trudności w znalezieniu takich osób. Tylko w co dwudziestej kancelarii przewiduje się zwolnienia pracowników.

– Nie stronimy od młodych prawników, bo są to często bardzo wartościowi ludzie, którzy dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków. Problem w tym, że taka praca musi być później sprawdzana przez doświadczonych radców czy adwokatów. To pochłania ich cenny czas. Dlatego bardziej opłaca się przyjąć do kancelarii osoby, którym można powierzyć jakąś dużą sprawę czy kontrakt, komu można wydzielić jakieś zadania i nie obawiać się błędów z ich strony – mówi Elżbieta Celichowska z Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy, Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w Poznaniu.

Większość prawników biorących udział w badaniu Wolters Kluwer Polska uważa, że kancelarie prawne powinny mieć możliwość zarejestrowania działalności w formie spółki kapitałowej. Dotychczas dopuszczalna jest jedynie forma spółki osobowej. Jedna trzecia badanych nie jest zainteresowana możliwością prowadzenia kancelarii w formie np. sp. z o.o. czy akcyjnej. Ta kwestia jest przedmiotem dyskusji wewnątrz środowiska.

– Prawnicy muszą się zdecydować, czy prowadzenie kancelarii jest prowadzeniem firmy czy też wykonywaniem misji zawodowej – mówi Beata Gessel, radca prawny z Kancelarii Gessel.

Stanisław Rachelski z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy przez wiele lat, gdy było to dopuszczalne, prowadził kancelarię w formie spółki z o.o. Uważa on, że obecne ograniczenia utrudniają konkurowanie z wielkimi zagranicznymi firmami prawniczymi. Innego zdania jest Krzysztof Wiater z Kancelarii Squire Sanders Wiater. Nie rozumie on, w jaki sposób zakaz prowadzenia kancelarii w formie spółki kapitałowej miałby ograniczać działalność.

Zakaz reklamy

Większość prawników biorących udział w badaniu uważa, że zakaz reklamy zawarty w zbiorach zasad etyki dla adwokatów i radców prawnych jest potrzebny. Z drugiej strony twierdzą, że zakazy te wymagają dalszej liberalizacji wzorem państw zachodnioeuropejskich. Zastrzeżeń do obecnej formy ograniczeń reklamy nie ma jedna piąta badanych, zaś co czwarty ankietowany uważa, że zakaz reklamy powinien zostać w całości zniesiony.

Adam Makosz, Katarzyna Rychter