Dzięki pośrednikowi, osoby biorące kredyty na mieszkanie mają szansę na wybranie oferty dostosowanej do własnych potrzeb.

Reklamy firm specjalizujących się w pośrednictwie w pozyskiwaniu kredytów mieszkaniowych zachęcają: szybkim załatwieniem sprawy, niskimi ratami i niemal 100-procentową pewnością otrzymania pieniędzy. Ale w Polsce nadal niewiele osób szuka aktywnie najlepszego kredytu.- Większość ogranicza się do analizy dwóch, trzech ofert.Banki stosują zresztą triki marketingowe, by utrudnić porównanie warunków cenowych – mówi Małgorzata Zbierada, prezes Expandera.Często też sami kredytobiorcy w pierwszej kolejności wybierają oferty banku, w którym mają założony rachunek osobisty, choć wcale nie muszą być one najkorzystniejsze (…)

Okiem eksperta Outsourcing pod kontrolą Dotychczas przeszkodą w korzystaniu przez banki z outsourcingu był brak jednoznacznej wykładni przepisu o zachowaniu tajemnicy bankowej.

Zabraniał on udostępniania osobom trzecim – nie będącym stronami umowy, jakichkolwiek informacji związanych z czynnościami bankowymi.Jedynie klient mógł upoważnić bank do ujawnienia informacji.Nawet zlecanie firmom zewnętrznym drukowania i rozsyłania wyciągów bankowych było niezgodne z prawem.Obecnie bank może przekazać dane objęte tajemnicą bankową firmie zewnętrznej.Dotyczy to wszystkich czynności bankowych oraz m.in.danych osobowych, danych dotyczących umów klientów.Co z tego wynika? Klient nie ma wpływu na wybór firmy zewnętrznej do obsługi niektórych procesów bankowych.Nie ma możliwości sprawdzenia, czy firma jest godna zaufania i rzetelna.Jeżeli działania firmy zewnętrznej spowodują szkodę u klienta, może on dochodzić roszczeń bezpośrednio od firmy zewnętrznej.Jej odpowiedzialność nie może być wyłączona ani ograniczona w umowie z bankiem.Na gruncie nowych przepisów banki mogą zlecać firmom zewnętrznym ściąganie wierzytelności.Do tej pory mogły je co najwyżej sprzedać.Firmy współpracujące z bankami muszą przygotować się na to, że jeszcze w tym roku będą z nimi podpisane nowe umowy.Obie strony mają czas na dostosowanie kontraktów zawartych przed 1 maja do końca roku.Na razie banki czekają na wytyczne Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, określające, jakie czynności można przekazywać zewnętrznym firmom.

Anna Bąkowska, radca prawny z kancelarii Rachelski & Wspólnicy