Prawnicy oceniają kondycję firm działających w Polsce.

Wolters Kluwer Polska oraz IPSOS przeprowadzili badania wśród firm prawniczych. Pytania skierowane do Partnerów kancelarii prawniczych miały charakter wskaźnikowy i służą do oceny sytuacji gospodarczej i sytuacji w branży usług prawniczych. Są one rodzajem barometru koniunktury, którego istotą jest wychwytywanie zmian w nastrojach i prognozie rozwoju sytuacji. Jak wyniki badań komentują wspólnicy?

Stanisław Rachelski, wspólnik w kancelarii Rachelski & Wspólnicy – We wszystkich branżach, dla których pracuje kancelaria, rosną inwestycje, wzrasta wydajność pracy i popyt na specjalistyczne usługi. Myślę, że to proces długofalowy. Inwestycje dają nowe impulsy dla wszystkich w gospodarce. Nasi klienci zwiększają zatrudnienie. To jeszcze nie jest boom, ale kończy się era niskich płac. Wynagrodzenia specjalistów będą rosły, bo jest popyt na wiedzę. Biurokracja na każdym szczeblu i na każdym etapie prowadzenia biznesu jest najpoważniejszą barierą gospodarczą. Z jednej strony nasze członkostwo w UE napędza inwestycje, a z drugiej wzmacnia się tendencja regulacji gospodarki, na wzór polityki UE, gdzie próbuje się uregulować przepisami niemal wszystko.