Źródło: Gazeta Prawna Dostawca: Grupa Wydawnicza INFOR Data: 29 czerwca 2007

Polska łatwo nie odda prawa do weta w strategicznych spółkach

SPÓŁKI I PRAWO Konsekwencje sporu Polski z Komisją Europejską

Polska łatwo nie odda prawa do weta w strategicznych spółkach

Seweryn Kowalczyk, aplikant radcowski w kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Ministerstwo Skarbu Państwa, które jest odpowiedzialne za kwestie właścicielskie, będzie próbowało jeszcze podważyć stanowisko KE w sprawie zniesienia szczególnych uprawnień, czyli tak zwanego złotego weta.

Jak wynika z informacji Gazety Prawnej, trwają prace nad próbą podważenia stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie ustawy nadającej Skarbowi Państwa specjalne uprawnienia w spółkach o znaczeniu strategicznym.

– Jeśli się to nie uda, to konieczne będzie podporządkowanie się nakazowi KE – mówi GP jeden z prawników.

W Ministerstwie Skarbu nie uzyskaliśmy w tej sprawie komentarza.

W tym tygodniu KE zwróciła się do Polski o zmianę ustawy. KE zagroziła, że jeśli tego nie zrobi, to sprawa trafi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, którego orzeczenia są ostateczne.

Prawo tzw. złotej akcji (lub złotego weta) pozwala rządowi na blokowanie strategicznych decyzji, m.in. takich jak rozwiązanie spółki, przeniesienie siedziby za granicę, zmiana profilu działalności oraz zbycie, wydzierżawienie lub ograniczenie dysponowania majątkiem. Przepisy dają też państwu prawo do umieszczania w zarządach firm tzw. obserwatorów, którzy muszą mieć uprawnienia do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa.

Uchylenie spornych przepisów ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego spowoduje ograniczenie władzy państwa w 16 spółkach. Nad większością firm uznanych za strategiczne Skarb Państwa sprawuje pełną kontrolę właścicielską z racji posiadania większościowego pakietu akcji. Tu nawet po zniesieniu złotej akcji nie zmieni się zbyt wiele. Jednak wśród firm o szczególnym znaczeniu są również takie, gdzie Skarb nie posiada większości. Należą do nich KGHM Polska Miedź (Skarb kontroluje ok. 44 proc.), Telekomunikacja Polska (SP ma 3,95 proc.), TP Emitel (SP nie ma akcji), Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino (SP kontroluje 25 proc.) oraz PKN Orlen (wraz z Grupą PZU SP kontroluje ok. 33 proc. walorów). W przypadku miedziowego koncernu posiadany przez państwo pakiet akcji całkowicie wystarcza do sprawowania kontroli. Jednak w przypadku pozostałych spółek likwidacja nadzwyczajnych uprawnień Skarbu może doprowadzić do faktycznej utraty kontroli nad tymi przedsiębiorstwami, uważają prawnicy.

KRZYSZTOF GRAD

[email protected]

OPINIA

Seweryn Kowalczyk, prawnik w kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Na razie jest to akt Komisji Europejskiej, który ma zachęcić państwo do zmiany i dać wskazówki. Skarb Państwa może odrzucić to zalecenie. Dopiero, gdy KE wyda decyzje w tej sprawie, Skarb Państwa będzie musiał się do niej zastosować lub odwołać się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Po pierwsze Ministerstwo Skarbu Państwa będzie musiało przygotować plany i analizy, które będą miały na celu zmianę polityki nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.