Dostajemy bardzo dużo zapytań od inwestorów zagranicznych, przede wszystkim z Wlk. Brytanii, w związku z chęcią zakupu nieruchomości w Polsce. Są to w większości inwestycje prywatne, często obejmujące kilka apartamentów w jednym miejscu – mówi mec. Stanisław Rachelski, w wywiadzie dla Biznesu Warszawskiego, który przeprowadził red. Michał Chmielewski w marcu 2006.

Kancelaria Rachelski & Wspólnicy wyprzedza nieprzewidziane sytuacje, pozwalając zaoszczędzić klientom przyszłych problemów prawnych i związanych z tym kosztów. Prawnicy kancelarii dbają o to, aby porady prawne miały przede wszystkim wymiar ekonomiczny. Klient, który przychodzi do kancelarii powinien rozpoczynać współpracę z nami ze świadomością, że dzięki nam zaoszczędzi pieniądze, ponieważ uniknie w przyszłości kosztownych błędów i jednocześnie zarobi pieniądze, ponieważ znajomość rynku usług, przede wszystkim finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych, otwiera naszym klientom nowe drzwi – uważa Stanisław Rachelski. W tej chwili wspólnie z Polskim Instytutem Dyrektorów przygotowujemy się do projektu badania spółek giełdowych na temat zabezpieczeń transakcji jakie stosują w swojej praktyce operacyjnej. Wychodzimy z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć, ale najpierw chcemy poznać realne, popularne narzędzia stosowne w spółkach. Potem podpowiemy w niezależnym raporcie jak lepiej zabezpieczać transakcje i w jaki sposób zabezpieczyć orany spółek przed osobistą odpowiedzialnością za błędy. W ten sposób m.in. poznajemy rynek i naszych klientów – mówi Stanisław Rachelski.

Firma prawnicza Rachelski & Wspólnicy działa od 1995 roku i jest kontynuatorem działalności kancelarii PBR i Partnerzy Sp.z o.o. Wspólnicy i pracownicy kancelarii wywodzą się z sektora bankowego. Wcześniej prawnicy zatrudnieni w kancelarii obsługiwali projekty w ramach departamencie prawnego Polskiego Banku Rozwoju, jednego z najbardziej dynamicznych banków inwestycyjnych w Polsce połowy lat 90. Doświadczenia tam zdobyte przynoszą dziś konkretne efekty. Kancelaria brała udział m.in. w dużej transakcji sprzedaży akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego (GBG). Główną specjalizacją kancelarii Rachelski & Wspólnicy jest bieżąca obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, przede wszystkim prawo handlowe i prawo spółek. Kancelaria pracuje m.in.. dla instytucji finansowych, firm z branży produkcyjnej, handlowej, technologicznej. Kancelaria koncentruje się na pracy dla branż, gdzie istnieje ciągła potrzeba poszukiwania nowych źródeł finansowania oraz dla właśnie dla branży finansowej, która zajmuje się przede wszystkim finansowaniem potrzeb biznesu, poprzez leasing, factoring, outsourcing, kredyt. Kancelaria ostatnio doradzała przy połączeniu dwóch spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi w ramach jednej grupy bankowo-kapitałowej. Przejmującym był BPH TFI, przejmowanym CAIB IM. Transakcja na podstawie wymiany akcji, została zrealizowana w trybie nowych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Była to jedna z bardziej znaczących transakcji na rynku funduszy inwestycyjnych w ostatnim czasie. Transakcję prowadził wspólnik w kancelarii mec. Wojciech Ostrowski.

Co dzieję się w tej chwili na rynku usług prawnych i w jakie specjalizacje inwestuje kancelaria? Wartość rynku dla największych i średnich kancelarii wyceniam na ok. 250 mln euro rocznie. Są to przychody kancelarii, które wypracowują według stawek godzinowych i ryczałtów na bieżącą obsługę. Podobną wycenę można przeczytać w niezależnych rankingach firm prawniczych. Kancelaria Rachelski & Wspólnicy należy do większych kancelarii z 100% polskim kapitałem – mówi Rachelski. – Prowadzimy bardzo rozsądną politykę finansową. Stawki są niższe niż w kancelariach sieciowych, jakość wysoka, bo zlecenia realizują partnerzy ze swoimi grupami prawników – dodaje Stanisław Rachelski. – W kancelarii jest 14 prawników. Ostatnio dołączył do kancelarii nowy doradca podatkowy. Kancelaria mocno inwestuje w praktykę podatkową, w praktykę prawa finansowego i bankowego oraz w praktykę korporacyjną, przede wszystkim w fuzje i przejęcia oraz ostatnio w nieruchomości – mówi Stanisław Rachelski. – Ostatnio hitem na rynku są transakcje odkupu i leasingu nieruchomości. Pozwalają przedsiębiorcom uwolnić kapitał inwestycyjny – uważa mec. Rachelski. Dostajemy również bardzo dużo zapytań od inwestorów zagranicznych, przede wszystkim z Wlk. Brytanii, w związku z chęcią zakupu nieruchomości w Polsce. Są to w większości inwestycje prywatne, często obejmujące kilka apartamentów w jednym miejscu – opowiada Stanisław Rachelski.

Tymczasem siadła prywatyzacja na rynku pierwotnym, jednak obserwujemy duży ruch na rynku wtórnym. Kłopoty ze swoją specjalizacją mogą mieć eksperci od upadłości i układów, prywatyzacji oraz procesów o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Widać natomiast doskonały klimat, ostatnich kilkunastu miesięcy dla GPW. Nie chodzi tu tylko o ilość emisji, ale i o ich jakość i różnorodność, debiutowało wiele średnich firm, które z rynku pozyskały relatywnie nie duże pieniądze –mówi Rachelski.