Odszkodowania: ulewy i burze

KTO ODPOWIADA ZA POTOK?

Czy wąska i płytka przepływająca przez osiedle rzeczka może być […]

  1. Strona główna
  2. 2011
  3. Odszkodowania: ulewy i burze

KTO ODPOWIADA ZA POTOK?

Czy wąska i płytka przepływająca przez osiedle rzeczka może być groźna? Wydaje się, że nie. Podobnie jak niewielkie rowy melioracyjne, studzienki ściekowe itp. Pani Krystyna na własnej skórze doświadczyła, jak szybko i gwałtownie może się zmienić ich charakter. Po niezwykle intensywnym deszczu przypływający obok domu potok błyskawicznie wylał, zalewając między innymi blok, w którym na parterze mieszkała pani Krystyna. Niestety, mieszkanie nie było ubezpieczone. Szkody wprawdzie nie były wielkie, ale przekraczały możliwości emerytki. Sąsiadka podpowiedziała pani Krystynie, żeby dowiedziała się, do kogo należy owa rzeczka i kto dopuścił do tego, że wylała.

Pierwszy problem może się pojawić wtedy, kiedy trzeba ustalić, do kogo należy dana rzeczka czy rów; bardzo często przypuszczalni właściciele przerzucają na siebie odpowiedzialność. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wyjaśnia, że: wody, czyli rzeki, potoki płynące naturalnymi korytami należą do skarbu państwa i odpowiadają za nie różne instytucje, np. marszałek województwa; urządzenia melioracyjne, takie jak np. rowy, z reguły są własnością właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają; kanały, czyli wody w sztucznych korytach, mają swoich właścicieli (mogą to być osoby fizyczne i instytucje) lub administratorów; kanały burzowe, studzienki podlegają służbom gminnym i miejskim.

Uwaga! Informacje o właścicielach wód można otrzymać u marszałków województw lub dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Nawet kiedy wiadomo, kto odpowiada za potok czy kanał, który wylał, uzyskanie odszkodowania może być niełatwe. Granica pomiędzy zaniedbaniem a zdarzeniem losowym nie jest wyraźna i czasem trudno jest udowodnić winę. Według prawników z kancelarii prawniczej Rachelski i Wspólnicy, zgodnie z kodeksem cywilnym odszkodowanie powinien wypłacić np. właściciel, administrator itp. (kodeks cywilny, art. 416, 417, 433, 434). Problem może być jednak z udowodnieniem winy: „Jeśli chodzi o dokumentację, to wyjaśnienie takiej sprawy wymagałoby zapewne powołania biegłego. Może kanał był drożny, ale sytuacja pogodowa na tyle wyjątkowa, że jego przepustowość okazała się niewystarczająca, może był niedrożny z winy samorządu, a może z winy mieszkańców sąsiednich posesji, np. przez nielegalne wyrzucanie śmieci. A może bóbr urządził sobie na kanale plac budowy? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi bez zbadania faktów“. (…)

Menu