Źródło: Rzeczpospolita Data: 30 marca 2009 Autor: Karolina Zając UMOWY * Poszukiwanie środków finansowych Decydując się na umowę pożyczki, powinniśmy pamiętać, że nie dostaniemy jej za darmo. Z pewnością przyjdzie nam zapłacić odsetki, często bardzo wysokie. Od samej zaś umowy zapłacimy podatek od czynności cywilnoprawnych Pożyczka to jedna z prostszych czynności cywilnoprawnych. Przepisy pozostawiają dużą swobodę stronom umowy w kształtowaniu swojego stosunku zobowiązaniowego. Podstawową regulację dotyczącą pożyczki przewiduje kodeks cywilny, określając ją jako umowę konsensualną i nieodpłatną, czyli skuteczną już od momentu złożenia oświadczeń woli. Natomiast prawo bankowe uwzględnia udzielanie pożyczki pieniężnej w katalogu czynności bankowych jako czynność bankową sensu largo, a więc taką, która może być wykonywana również przez podmioty „niebankowe“. Dla ważności zawarcia umowy pożyczki nie została przewidziana jakaś szczególna forma. Istotnym elementem umowy nie jest również określenie czasu jej obowiązywania ani sposobu korzystania z jej przedmiotu. To od woli stron zależy, czy ma to być pożyczka długoczy krótkoterminowa, czy też pożyczka zawarta na czas nieoznaczony. Kodeks cywilny ujmuje umowę pożyczki jako umowę nieodpłatną. Umowa ta może, ale nie musi zostać zwarta pod tytułem odpłatnym. Według niektórych poglądów natomiast pożyczka jest odpłatna, tylko gdy wynika to jednoznacznie z określonego postanowienia umowy. „Odpłatność“ umowy pożyczki również może być wyrażona w dowolny sposób. Najczęściej jest ona określona w postaci oprocentowania. W zakresie wysokości oprocentowania pożyczki ustawodawca nie pozostawił całkowitej dowolności stronom umowy. Kodeks cywilny określa maksymalną wysokość oprocentowania. I tak maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Rada Ministrów natomiast w drodze rozporządzenia zgodnie z wysokością stóp procentowych NBP dla usprawnienia procesu rozliczeń pieniężnych ustala ustawową stawkę oprocentowania. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 13 proc. w stosunku rocznym. Ostatnio najpopularniejszą formą udzielanych pożyczek są tzw. szybkie pożyczki pieniężne. Podejmując decyzję o skorzystaniu z takiej pożyczki, warto najpierw dokładnie przemyśleć wszystkie warianty rozwiązań oferowanych zarówno przez banki, jak i instytucje „niebankowe“. Należy przeanalizować zarówno parametry ekonomiczne oferowanych pożyczek, jak i warunki umowy. Szczególnie bowiem w obecnej sytuacji rynkowej instytucje finansowe traktują wysokomarżowe pożyczki gotówkowe jako zastrzyk rekompensujący wysokoprocentowe depozyty. Często bowiem jest tak, że odsetki, które płacimy, nie są kluczowym kosztem. Zalecane jest również zwrócenie uwagi na opłaty dodatkowe związane z udzieleniem pożyczki: wizyta agenta, ubezpieczenie, prowizje, koszty manipulacyjne i administracyjne związane z codzienną obsługą pożyczki itp. Warto również pamiętać, że szybka pożyczka to niejedyny sposób na podreperowanie budżetu. * 2 proc. wynosi stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy pożyczki Informacja o autorze| KAROLINA ZAJĄC, Autorka jest prawnikiem w kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.