Źródło: Puls Biznesu Dostawca: Puls Biznesu Net S.A. Data: 13 lipca 2007

Nowe zachęty i obowiązki

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą od końca lipca liczyć na nowe rodzaje wsparcia.

W czerwcu Sejm uchwalił nowelę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmienią się m.in. zasady zwrotu refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i zachęty dla firm zatrudniających niepełnosprawnych.

Pierwsze nowości wejdą w życie od 30 lipca. Firma, tworząc miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej (zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy), zyska prawo do refundacji 15-krotności przeciętnej płacy na osobę. Od końca lipca zakłady pracy chronionej (ZPCH) mają też przekazywać pieniądze na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie siedmiu dni od uzyskania korzyści, m.in. zwolnienia w płatności podatku.

Obecnie czynią one to do 20 dnia następnego miesiąca. ZPCH nadal będą musiały zatrudniać 25-proc. osób niepełnosprawnych, ale takich osób musi być nie mniej niż 15 wyjaśnia Radosław Boćkowski, prawnik z kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Z kolei od stycznia 2008 r. wejdą w życie zmiany dotyczące zasad refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składkę będą płacić sami pracodawcy. Dopiero po złożeniu wniosku dostaną refundację z PFRON. Obecnie składki finansuje fundusz. Jak się wydaje, zmiana ta ma wyeliminować ewentualne nadużycia, choć zwiększa obciążenia formalne przedsiębiorców mówi Radosław Boćkowski.

Od nowego roku fundusz nie przekaże refundacji przedsiębiorcy, gdy ten będzie miał wobec PFRON dług większy niż 100 zł. Obecnie dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych jest wypłacane co dwa miesiące po zmianie będzie wypłacane co miesiąc.

AS (Puls Biznesu wyd. 2390, s. 12)