Gdy wyrok jest niezgodny z prawem. Prawomocne orzeczenie sądu nie podlega zaskarżeniu. Można jednak złożyć skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem takiego orzeczenia.

Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy orzeczenie jest sprzeczne z obowiązującym prawem ustawowym i konstytucyjnym oraz gdy zostało wydane na podstawie przepisów, które są niezgodne z konstytucją. Kwestię tę reguluje art. 424 kodeksu postępowania cywilnego. Taka skarga musi jednak spełniać wiele warunków, które określa art. 4245 par. 1 k.p.c.

Radca prawny Dorota Żurowska z kancelarii Rachelski & Wspólnicy zaznacza, że aby móc tak uczynić, trzeba mieć oparcie w przepisach, że orzeczenie sądu wydane w danej sprawie jest niezgodne z prawem. Taką skargę można wnieść w ciągu 2 lat od wydania prawomocnego orzeczenia. Wnieść ją mogą strony, które brały udział w danym postępowaniu – zaznacza. D. Żurowska. Dodaje, że mogą być różne przypadki i w każdym trzeba przeanalizować dokumenty, żeby móc odpowiedzieć, czy w danej sytuacji rzeczywiście sąd, wydając orzeczenie, naruszył prawo.

Łukasz Kuligowski