FRAGMENT (…)

List intencyjny. Czasami list intencyjny ma charakter umowy nazywanej potocznie „term sheet”. Definicja według radcy prawnego Stanisława Rachelskiego (źródło: skarbiec.biz ) kształtuje się następująco: Jednym z istotnych elementów dokumentacji transakcyjnej, mającym duże znaczenie dla późniejszej umowy inwestycyjnej i zarysowującym podstawowe biznesowe warunki transakcji jest term sheet. Warto zadbać o należyte jego przygotowanie. Term sheet to dokument nie będący jeszcze właściwą umową, ale listą warunków, jakie gotowa jest zaakceptować sporządzająca go strona (zazwyczaj tą stroną jest inwestor). Typowe elementy zawarte w tego typu porozumieniu to: określenie stron transakcji i celu inwestycji, struktura finansowa, rola inwestorów w organach spółki, warunki zawieszające przeprowadzenie transakcji, nadzór właścicielski, sposób wyjścia z inwestycji oraz ochrona istotnych interesów stron transakcji (wyłączność, poufność, koszty). W odróżnieniu od umowy przedwstępnej (art.3891 k.c.), term sheet nie nakłada na żadną ze stron obowiązku zawarcia oznaczonej umowy i nie rodzi konieczności zawarcia umowy przyrzeczonej. Jest to dokument, który wyraża intencje stron, ale de facto – nie ma jeszcze żadnej mocy prawnej. Listy intencyjne z reguły są najbezpieczniejszą formą „dogadywania się” i często – już w nieco zmienionej formie – funkcjonują jako umowa inwestycyjna. (…)

Menu