Egzekucja. Meandry prawne biznesu

Dobre w cenie. Nie martw się czy twój kontrahent zapłaci, ale w jaki sposób zagwarantował, że to uczyni Powodzenie w interesach, coraz mniej zależy od kondycji finansowej partnerów rynkowych, a coraz częściej od tego czy zawarte w transakcja zabezpieczenia okażą się skuteczne.

Najpierw zapobiegaj

Coraz częściej przedsiębiorcy, już na etapie poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy starają się zadbać o bezpieczeństwo swojej działalności.

Jeszcze przed nawiązaniem współpracy, trzeba sprawdzić czy potencjalny kontrahent ma zdolność kredytową. Istotne jest także, aby umawiające się strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy treści prowadzonych negocjacji.

Jednak zachowanie należytej staranności w doborze partnerów biznesowych nie gwarantuje niczego. Przypadki nagłej niewypłacalności lub co gorsza upadłości prężnych firm nie są rzadkie. Co prawda tego typu problemów nie da się uniknąć, ale można się zabezpieczyć przed ich skutkami.

– Zastrzeżenie w kontrakcie, przykładowo kary umownej nie wymaga od stron umowy żadnych dodatkowych kosztów, a dzięki niemu możemy przynajmniej częściowo zostanie nam zrekompensowane nierzetelne zachowanie naszego partnera. Jednak zapisy w umowie tak naprawdę nie gwarantują wykonania zobowiązania – ostrzega Wojciech Ostrowski, wspólnik w kancelarii Rachelski & Wspólnicy.

Według potrzeb

Profesjonalne zabezpieczanie wierzytelności powoli staje się swoistym standardem rynkowym, zwłaszcza w przypadku dużych transakcji. Wielu przedsiębiorca bowiem uważa, że ta kosztowna bądź , co bądź instytucja jest skuteczna.

– Zabezpieczenia właściwe dzielą się z uwagi na stopień sformalizowania oraz koszt ich ustanowienia na dwie grupy. Pierwsza z nich, do której należy tak popularny wśród małych i średnich firm weksel, zmniejsza ryzyko finansowe transakcji – wyjaśnia Wojciech Ostrowski. Natomiast mniej popularne, są zabezpieczenia z drugiej grupy. (…)

Ponieważ koszty ustanowienia faktycznych są wysokie, małe i średnie przedsiębiorstwa poza gwarancją bankową, wystawianą na zlecenie przedsiębiorców w związku z należnościami celno-podatkowymi, korzystają z nich rzadko. Jednak, jak przekonuje mecenas Wojciech Ostrowski im wyższe koszty ustanowienia zabezpieczenia, tym większa jego skuteczność.

– Ustanowienie poręczenia wekslowego jest, co prawda tańsze niż gwarancji bankowej. Jednak w przypadku tego drugiego instrumentu, bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie, ryzyko ewentualnego nie wykonania zobowiązania przez kontrahenta przejmuje w całości bank wystawiający gwarancję – mówi . Wojciech Ostrowski,

Nie antidotum

Decyzja o tym, które zabezpieczenie wybrać musi być przemyślana. Zły wybór, nie tylko nie uchroni naszych interesów, ale także może się stać źródłem zbędnych kosztów. Nie zawsze bowiem drogie, znaczy najlepsze, zwłaszcza w kontekście celów jakie chcemy osiągnąć.

(…)

Niezależnie jednak od rodzaju wybranego zabezpieczenia, podczas ich ustanawiania trzeba być ostrożnym

– Wybierając weksel In blanco powinniśmy zażądać przynajmniej, aby inne osoby trzecie, wiarygodne finansowo, udzieliły poręczenia wekslowego (awalu) na wekslu. Jeżeli wystawcą weksla jest spółka handlowa, należy zażądać poręczenia wekslowego od wspólników wystawcy, a jeżeli wspólnikami są osoby fizyczne także od ich małżonków – mówi Wojciech Ostrowski.

Okazuje się także, że nawet bezpieczna hipoteka, może sprawiać problemy:

– Praktyka zabezpieczania zwrotu środków z tytułu udzielonego kredytu lub z zaliczki na poczet ceny hipoteką jest powszechna Trzeba jednak pamiętać, że hipoteka powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej i dlatego, aby miała sens pieniądze, których zwrot gwarantuje powinny być przekazane, po dokonaniu tego wpisu. W innym przypadku trzeba ustanowić dodatkowe zabezpieczenie przejściowe na okres do chwili wpisu hipoteki – uważa Wojciech Ostrowski.