12 kwietnia 2024

Anna Domin

Koniec roku lepszy dla przedsiębiorców

Korzystne zmiany w zaliczkach od podatku dochodowego Od 1 […]

 Korzystne zmiany w zaliczkach od podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2012 obowiązują przepisy, które zmieniają terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. Począwszy od bieżącego roku przedsiębiorcy mają czas na wpłacenie zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał 2012 roku w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego lub też mogą uniknąć jej wpłacania, jeżeli do tego czasu złożą roczne zeznanie podatkowe.

Nowe rozwiązanie jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy do tej pory byli zobowiązani do uiszczania zaliczki na podatek dochodowy za ostatni okres (miesiąc lub kwartał) w wysokości zaliczki za okres poprzedni, do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. W praktyce oznaczało to, że zaliczka listopadowa płacona była w podwójnej wysokości w terminie do 20 grudnia (do dnia 20 grudnia należało również uiścić zaliczkę za czwarty kwartał). Konsekwencją takiego stanu rzeczy było zamrażanie środków finansowych przedsiębiorców w kasach urzędów skarbowych w formie nadpłaconego podatku.

Podstawą zmian jest art. 2 pkt 12 lit. a – b ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.