12 kwietnia 2024

Anna Domin

Jakie są granice kontrolowania pracowników przez pracodawcę?

AKADEMIA PRACY CZ. 1031, www.gazetaprawna.pl/akademiapracy Czy […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data 16 sierpnia 2010   Autor: Wojciech Ostrowski

AKADEMIA PRACY CZ. 1031, www.gazetaprawna.pl/akademiapracy

Czy pracodawca może zupełnie dowolnie kontrolować swoich pracowników: montować kamery w pomieszczeniach pracy bez zawiadomienia pracowników, sprawdzać ich alkomatem itp. Gdzie leży granica tej kontroli? Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych (art. 100 par. 1 k.p.). Pracodawca ma prawo kontrolować,wjaki sposób jego pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków. Musi jednak pamiętać,że metody kontroli nie mogą naruszać godności i dóbr osobistych pracowników (art. 111 k.p.). Większość rodzajów kontroli wprowadzanych przez pracodawcę (monitoring wideo,monitorowanie komputerów i poczty elektronicznej) nie wymaga zgody pracownika. Konieczne jest jednak wcześniejsze poinformowanie pracownika o możliwości dokonania tego typu kontroli. Kwestie związane z kontrolą pracowników powinny zostać jasno określone wumowie o pracę lub wregulaminie pracy. Warto zwrócić uwagę, że nagrania z monitoringu wideo są danymi, które polegają szczególnej ochronie (art. 7 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U.2002 r. nr 101,poz.926 ze zm.), co wiąże się z koniecznością odpowiedniego ich przechowywania. Jeśli pracodawca decyduje się na monitorowanie poczty elektronicznej pracowników,musi pamiętać, że nie powinien czytać ich prywatnej korespondencji. Przestrzeganie tej zasady może nastręczyć sporych problemów,gdy pracownicy wykorzystują pocztę służbową do swoich prywatnych celów. Na badania alkomatem potrzebna jest zgoda pracownika. Jeśli pracownik nie wyrazi zgody, pracodawca może wezwać patrol policji w celu przeprowadzenia testu trzeźwości. Nawet jeśli test nie został przeprowadzony,obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie do pracy pracownika,wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol wczasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę takiej decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości (art. 17 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r.o wychowaniu wtrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,Dz. U. z 2007 r. nr 70,poz.473 ze zm.).

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.