Jak można umorzyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 587 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego

Na czym […]

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. Jak można umorzyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 02 luty 2009 r. Autor: Stanisław Rachelski

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 587 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego

Na czym polega w praktyce umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Umorzenie udziałów w spółce polega na ich unicestwieniu. Wynika z tego, że z chwilą umorzenia udziałów likwidacji ulega określona część kapitału zakładowego oraz wygasają wszelkie prawa i obowiązki z nimi związane (nie dotyczy to praw i obowiązków, które były już wymagalne w chwili umorzenia udziałów). Zgodnie z brzmieniem art. 199 par. 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i tylkow przypadku, gdy umowa spółki zawierała stosowne postanowienia. Jeśli umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości, wówczas umorzenie udziałów w ogólenie wchodzi w grę, chyba że umowa spółki zostałaby zmieniona. Stosując różne kryteria, umorzenia udziałów możemy podzielić na następujące kategorie: umorzenia dobrowolne i przymusowe; odpłatne i nieodpłatne; z obniżki kapitału zakładowego i z czystego zysku; automatyczne i sanacyjne. Umorzenie dobrowolne polega na tym, że wspólnik zgadza się na umorzenie udziałów w drodze ich nabycia przez spółkę. Umorzenie przymusowe odbywa się bez zgodywspólnika, a jego przesłanki i tryb określa umowa spółki. Co do zasady, umorzenie udziałów ma charakter odpłatny (za umorzone udziały wspólnikowi należy się stosowne wynagrodzenie). Odstępstwem od tej reguły jestumorzenie nieodpłatne, na które wspólnik (którego udziały mają zostać umorzone) musi wyrazić zgodę. Umorzenie udziałów w spółce nastąpić może w dwojakisposób – przez obniżenie kapitału zakładowego albo z czystego zysku spółki. Wpierwszym przypadku konieczna jest uchwała zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego (kapitał musi wynosić co najmniej 5 tys. zł). Wówczas umorzenie udziału nastąpi dopiero po podjęciu tejże uchwały i zarejestrowaniu jej w KRS.Konsekwencją takiego działania będzie obniżenie wartości nominalnej udziałów albo zmniejszenie ich ilości. Wdrugim natomiast przypadku kapitał zakładowypozostaje nienaruszony.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu