Źródło: Gazeta Prawna Dostawca: Grupa Wydawnicza INFOR Data: 22 maja 2007

TRZY PYTANIA DO… STANISŁAWA RACHELSKIEGO, WSPÓLNIKA W KANCELARII RACHELSKI & WSPÓLNICY Informujemy tylko o usługach Stanisław Rachelski, wspólnik w kancelarii Rachelski & Wspólnicy Czy z kodeksu etyki radców prawnych powinien zupełnie zniknąć zakaz reklamy?

– Nieuzasadnione wydają się postulaty, by z kodeksu etyki radcy prawnego zniknął całkowicie zakaz reklamy. Jednakże radcowie prawni powinni mieć możliwość reklamy i dlatego potrzebna jest liberalizacja zasad. Szansę na pozyskiwanie klientów mają tylko ci, którzy będą działali zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i godnością zawodową. Działanie w agresywnej formie lub treści czy udzielanie różnego rodzaju obietnic powinno być zakazane. Ze względu na wprowadzenie nowej kategorii prawników – doradców prawnych, radcowie prawni muszą mieć możliwość podejmowania działań marketingowych. Powinny one zmierzać do przekazywania potencjalnym klientom informacji o oferowanych usługach, a także o różnicy pomiędzy wykonywaniem zawodu radcy prawnego a zwykłym doradcą prawnym.

Czy istnieje zagrożenie, że rynek zostanie zaatakowany agresywną reklamą kancelarii prawnych?

– Ze względu na specyfikę i charakter usług prawniczych, które polegają na umiejętności i doświadczeniu prawnika, a nie na wystandaryzowanych produktach myślę, że zagrożenia nie ma. Agresywna reklama mogłaby wyrządzić więcej szkody niż przynieść korzyści. Reklama i inne działania marketingowe powinny mieć na celu zaprezentowanie umiejętności, katalogu świadczonych usług i wysłania pewnego przekazu do potencjalnego klienta.

Czy pana kancelaria skorzystałaby z możliwości np. umieszczenia reklamy na billboardzie?

– W żadnym wypadku nie skorzystalibyśmy z reklamy na billboardach, ponieważ usługi prawne to nie są dobra szybko zbywalne, a tylko takie produkty korzystają z tej formy reklamy. Istnieją inne sposoby na dotarcie do klienta. Stanowisko to jest wynikiem analiz przeprowadzonych przez specjalistów od marketingu.

Not. KATARZYNA RYCHTER