12 kwietnia 2024

Anna Domin

Firma przekształcona ma prawa firmy przekształcanej

Po przekształceniu spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające z wcześniejszych umów leasingu Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność […]

Po przekształceniu spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające z wcześniejszych umów leasingu   Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek decyduje się na ich przekształcenie. Dzięki takim zmianom mogą m.in. sprawniej zarządzać firmami, osiągać wyższe zyski i optymalizować podatki czy też uporządkować kwestie własnościowe. W praktyce jednak bardzo często powstają problemy z rozliczeniami podatkowymi umów zawartych jeszcze przed przekształceniem. Szczególnie wiele trudności sprawia leasing. Wątpliwości dotyczą tego, czy opłaty związane z podpisanymi wcześniej umowami leasingowymi można uwzględniać w kosztach spółki również po jej przekształceniu. – Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej w inną spółkę handlową, a także przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, inną niż spółka jawna – wyjaśnia Stanisław Rachelski, radca prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawniczej Rachelski i Wspólnicy. Jednocześnie podkreśla, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Zgodnie z art. 93a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub spółki niemającej osobowości prawnej a także osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej lub spółki kapitałowej, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki przekształcanego podmiotu. – W trakcie przekształcenia nie mamy do czynienia z powstaniem nowej spółki. Spółka przekształcona zachowuje ciągłość prawną spółki przekształcanej – podkreśla Stanisław Rachelski. Wstępuje bowiem z dniem przekształcenia we wszystkie, wynikające z przepisów podatkowych prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Na dzień przekształcenia nie dochodzi do zawarcia nowej umowy leasingu lub zmiany którejś z jej stron (zmianie podlega jedynie forma prawna jednej z nich). Dlatego umowy leasingu zawarte przez spółkę handlową lub cywilną przed przekształceniem w inną spółkę prawa handlowego nadal będą traktowane w ten sam sposób. W związku z tym opłaty związane z kosztami leasingu będą stanowiły koszty dla spółki przekształconej.